जन्मशताब्दी
प्रतिष्ठान विषयी
विश्वस्त मंडळ
पुरस्कार
उपक्रम
सह्कार्य
स्पर्धा
साहित्यभूषण परीक्षा
पाथेय त्रैमासिक
विश्वस्त मंडळ

कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज तथा वि.वा.शिरवाडकर यांना अभिप्रेत असलेल्या सांस्कृतिक व सामाजिक कार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान' या विश्वस्त संस्थेची स्थापना १९९० साली झाली.

विश्वस्तांची नावे हुद्दा पत्ता फोन नंबर
Narendra Chapalgaonkar
श्री. नरेंद्र चपळगावकर
अध्यक्ष १३, जयनगर, नवा उस्मानपुरा, औरंगाबाद - ४३१००५ ९४२२७१२१२१
श्री. संजय पाटील उपाध्यक्ष शेषाद्री, कुलकर्णी कॉलनी,
नाशिक- ४२२००२
०२५३-२५८०१६४
९८२२०३७६८७
श्री. मकरंद हिंगणे कार्यवाह ९, गंगा निवास, पंपिग कॉर्नर, गंगापूर रोड,
नाशिक-४२२०१३
०२५३-२३१५५९५
९४२२२६१००५
डॉ. विनय ठकार कोषाध्यक्ष ठकार क्लिनिक, लेले कॉम्प्लेक्स, गोळे कॉलनी, नाशिक ४२२००२ ९८२२३३४०४२
श्री. अरविंद ओढेकर सहकार्यवाह फ्लँट नं- ५, ऋतुराज, तेजोप्रभा कॉलनी, नरसिंह नगर समोर, गंगापूर रोड,
नाशिक - ४२२०१३
घर ०२५३-२३४१३७२
९४२०६९४२९९
श्री. विनायक रानडे सदस्य १९, आनंदी, मधुबन सोसायटी काठे गल्ली, द्वारका
नाशिक -४२२०११
९९२२२२५७७७
९४२३९७२३९४
डॉ. कुणाल गुप्ते सदस्य उर्जा, सर्कल सिनेमाशेजारी, जुना आग्रा रोड नाशिक -४२२००२ ९८२३०५७५६७
०२५३-२३१९५८०
गुरूमितसिंग अर्जुनसिंग बग्गा सदस्य ४४०९, बग्गा निवास, पंचवटी,
नाशिक - ४२२००३
०२५३-२५७७७२७
९४२३९६३३३६
श्रीमती अरूणा रामचंद्र ढेरे सदस्य विदिशा, ब-३२, तुळशीबागवाले कॉलनी, सहकार नगर, नं-२,
पुणे -४११००९
०२०-२४२२०२८०
श्री. प्रकाश वाजे सदस्य शिवबापूर, नाशिक पुणे रोड, सिन्नर, ता. सिन्नर, जि. नाशिक ९८२२०६३३२७
श्री. जयंत पवार सदस्य सी-८१९, भूमीग्रीन, रहेजा इस्टेट, कुलुप वाडी, बोरीवली (पूर्व), मुंबई - ४०००६६ ९७६९९८८९८४
श्री. दत्तप्रसाद (अजय) निकम सदस्य विष्णुपुष्प, साईनगर, डॉ. साखळे हॉस्पिटल समोर, आर. टी. ओ. कॉर्नर, दिंडोरी रोड, नाशिक - ४२२००४

९४२२२४६५९५
९८८१०९६५९७
२५३०८३५

मा. महापौर नाशिक
म.न.पा. नाशिक
पदसिध्द 'रामायण बंगला', टिळकवाडी रोड,
नाशिक - ४२२००२
०२५३-२५७५८४८

Copyright 2010, Kusumagraj Pratishthan, Nashik. All Rights Reserved.
Site Designed & Maintained By Cyberedge Web Solutions Pvt. Ltd.