नवीन विशेष

संगीत स्पर्धा - २०१९

जनस्थान पुरस्कार - २०१९

साहित्यभूषण परीक्षा - मे २०१९

कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानची रूपये एक लक्ष मूल्याची अभ्यासवृत्ती 

पाथेय त्रैमासिक