नवीन विशेष

डॉ. विनय ठकार स्मृती छायाचित्र स्पर्धा - २०२३

हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत (ख्याल गायन) स्पर्धा - २०२३

हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत (ख्याल गायन) स्पर्धेचा अंतिम निकाल - २०२२

गोदावरी गौरव पुरस्कार - २०२२

"साहित्यभूषण" परीक्षा - मे २०२४

जनस्थान पुरस्कार - २०२३

कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानची रूपये एक लक्ष मूल्याची अभ्यासवृत्ती