नवीन विशेष

"साहित्यभूषण" परीक्षा - मे २०२१

गोदावरी गौरव पुरस्कार - २०२०

शास्त्रीय संगीत स्पर्धेचा अंतिम निकाल - २०१९

जनस्थान पुरस्कार - २०१९

कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानची रूपये एक लक्ष मूल्याची अभ्यासवृत्ती 

पाथेय त्रैमासिक